Hofterup med omnejd

Här kan du bl a läsa om:

Hofterups gamla skola
Hofterupsdösen - en 3000-årig pärla
Hofterups namn - från Hottar eller Horthe?
Hofterupsbon som skulle blivit Borgmästare i Lund
Saxtorps Grand Prix - Sveriges största motortävling!
Kung Hottars hög och andra fornminnen i nejden
Pernilla i Hofterup som botade engelska sjukan
Sjöbobadet/Barsebäcks Saltsjöbad och badtåget dit
Runstenen i Ålstorp
Ålstorps unika gamla skola
m.m.

---------------------------------------------------------------------------


Hofterupsdösen - en
3000-årig pärla
Landskapet har brukats sedan förhistorisk tid, vilket de dominerande fornlämningarna vittnar om.
En av de mest framträdande är dösen vid Hofterup, vilken anlagts under yngre stenålder.
 
Vill du veta mer om dösen klicka på fotot.
---------------------------------------------------------------------------

Har Hofterup fått sitt namn från
Hottar - Skånekungen, eller från Horthes Torp?Långt in på 1900-talet kallade äldre människor ofta Hofterup för Hottarp.
Men ortnamsforskare menar att det kommer av namnet Horthe.

Klicka på den gamla texten och läs mer om forskarnas teorier.

---------------------------------------------------------------------------

 

Hofterups kyrka
En liten romansk kyrka med engelsk kyrkoarkitektur från 1000-talets andra hälft.
Kyrkan är en av Skandinaviens äldsta kyrkor.

Klicka på bilden för mer ingående information.

---------------------------------------------------------------------------

 
Nils Andersson från Hofterup.
Folkmusikern och juristen som skulle
blivit borgmästare i Lund

Klicka på fotot om du vill veta mer om hur han och Anders Zorn
anordnade sveriges första spelmansstämma, och om hans vänskap
med August Strindberg och Carl Milles.


---------------------------------------------------------------------------

På 1930-talet fanns det fyra handlare i Hofterup

 
Kerstin Svenssons Diversehandel

Idag bor det ca 3000 personer i Hofterup och här finns EN jourbutik:
På 1930 talet var det väsentligt färre invånare men då fanns det hela fyra butiker att välja mellan.

Klicka på bilden och läs mer om Hofterups handlare.

---------------------------------------------------------------------------

Sjöbobadet/Barsebäcks Saltsjöbad och
badtåget dit i början av 1900-talet.

Klicka på affischen så kan du läsa mer
 

---------------------------------------------------------------------------

      

Saxtorps Grand Prix.
150 000 åskådare i Hofterupsområdet!

Sveriges största motortävlingar genom tiderna,
de internationella speedwaytävlingarna Saxtorps Grand Prix
gick bl a genom Hofterup.

Klicka på bilden, läs och se mer om detta enorma arrangemang.

---------------------------------------------------------------------------

Kung Hottars Hög och andra fornminnen i Hofterup

Hela Kävlingebygden är full med fornminnen.
Faktiskt det område i Europa där man funnit flest fornlämningar.

 

Klicka på bilden, så kan du läsa mer om några fornminnen i Hofterup.

---------------------------------------------------------------------------

Blandat gammalt och nytt om Hofterup

---------------------------------------------------------------------------

Skäverkvinnan Pernilla,
en botande Hofterupskändis vid förra sekelskiftet

Skäverkvinnan Pernilla var vida berömd i hela västra Skåne för att kunna bota Engelska sjukan eller Skäver som också var ett av namanen på sjukdomen. Hon hade öppet en dag i veckan i sitt lilla hus, som fortfarande finns kvar längst österut på Klövervägen.
    Ibland kunde det vara flera hundra meter lång kö till hennes mottagning och en väldig massa barn blev "smorda mot skäver", t ex min far.
    Pernilla var väl helt enkelt en kvinna som var mycket kunnig i olika örters positiva inverkan på människokroppen.


Verkningar av Engelska sjukan

Skäver är en gammal beteckning på det som även kallades engelska sjukan och idag heter Rakitis. Sjukdomen drabbade många barn kring förra sekelskiftet. Rakitis är en bristsjukdom som främst drabbar barn och som orsakas av för lite D-vitamin och kan leda till ett mjukt och missformat skelett. D-vitaminbristen uppstod bl a för att det ansågs att barn inte skulle vistas utomhus i solen innan de fyllt två år.

---------------------------------------------------------------------------

Hofterups väderkvarn


Gåramålning" med Hofterups qvarn som revs ca 1922.
Möllan stod på kvarnbacken vid Hofterup14 söder om kyrkan
och ägdes av Barsebäcks gods men arrenderades ut.
Gården t h är numera riven men boningslängan finns kvar.
Vägen till Storegård utgör gränsen mellan Hofterup och Barsebäck.

Det fanns två väderkvarnar i byn. Nu finns ingen kvar.
Den sista stod på kvarnbacken vid Kvarntorpet,
som ligger mellan kyrkan och Barsebäck, till vänster innan
man kör ner under motorvägen (vägen mot Storegård).
En liten mölla fanns också vid Rosa huset, men den var en kiosk.
Där handlade många godsaker och läsk när de skulle till stranden.
----------------------------------------------------------------------------


Klicka här för att se gamla foto från Hofterup
tagna under första hälften av 1900-talet

---------------------------------------------------------------------------
Hofterups gamla skola
- idag är småskoledelen Byastuga

 
Hofterups första skola inrättades 1762 i en fastighet som kyrkan ägde,
1895 byggdes den skola där småskoledelen nu är Byastugan.

Klicka på bilden, läs mer och se fler foton.

---------------------------------------------------------------------------


Runstenen i Ålstorp
Ålstorp kan väl räknas till Hofterupstrakten så här är lite om runstenen där.
Norr om Grand Prixvägen vid Ålstorp står en runsten från vikingatiden
(ca 1000 e.Kr).
Runstenar restes till minne av män som stupat i strid eller omkommit
på vikingafärder till främmande länder.
Stenen har ingått i en samling, som texten antyder:
"Hals och Frebjörn reste dessa stenar efter sin följeslagare Hove."
Strax intill runstenen har legat ett medeltida kapell och ett skolhus.
Kapellet, som i gamla källor kallas Clostret, revs redan i slutet av 1500-talet.
Vid utgrävningar för några år sedan hittades murarna till kapellet och gravar
från den forna kyrkogården.

---------------------------------------------------------------------------

Ålstorps gamla unika skola
Ålstorps gamla skola var ett korsvirkeshus med halmtak.
Den rymde två rum, en skolsal och en lärarbostad.
Skolan var unik i Skåne. Den uppfördes redan 1818, långt innan
folkskolestadgan trätt i kraft (1842).
Byamännen svarade för bygget och skolgången. Huset revs tyvärr i
slutet av 1970-talet. Det hade då stått och förfallit och ansågs
för kostsamt att restaurera.
Två takbjälkar med inskriptioner, som suttit över skolans dörr, finns bevarade.
På dem kan man läsa att det kostade 100 riksdaler att bygga skolan.
---------------------------------------------------------------------------

"Stålfarfar" växte upp utanför Västra Karaby.

Stålfarfar kanske du hört talas om.
Men vem var han, vad gjorde han och var kom han ifrån?
Klicka på bilden så kan du läsa mer

---------------------------------------------------------------------------
Daniel Solander, James Cooks botanist,
bodde ett år i Västra Karaby.Den svenske botanisten fick platser uppkallade efter sig när han var med på
James Cooks första upptäcktsresa med HMS Endeavour runt jorden.
Klicka på bilden så kan du läsa mer