Mer om Kung Hottars Hög och
stenkammargraven vid Manhögarna
Den vackra Hofterupsdösen har sin egen sida, där kan du läsa om den.

Söder om Hofterup och Hofterupsdösen finns ytterligare fornminnen
Bl a Kung Hottars Hög, Tiomannahögen och Manhögarna,
den senare med rester av en gångrift.
Här är utdrag om Kung Hottar och Manhögarna ur några äldre forskares material

e

f

Och här ur en sägen om Kung Hottars Hög:

"På en ättehög invid gården stå fem gamla hagtornsbuskar,
planterade i form av en romersk tia; högen kallas därav "Tornahög",
och en av Gillberg upptecknad sägen förtäljer, att skånske kungen
Hottar har uti 7:de seklet dött i byn och blivit begravd i denna hög.
Hagtornsbuskarna betraktas med vidskeplig vördnad av allmogen, och en
gängse tro är, att om någon bryter en gren av dem eller eljest skadar
dem, så ska en vildgalt rusa ut ur busken och en eldslåga frambryta"


 

All historisk forskning vad gäller Skånelands och Danmarks historia bortom år 1000, är dessvärre ett enda stort famlande i mörker, och man kan då endast grunda sig på utländska källor och sägner. Vår förste dokumenterade kung är Gorm den Gamle, som dyker upp ur historiens dimmor på 900-talet.

 
 
Här är en konungalängd över de skånska kungar som omnämns
i olika sammahang. Årtalen är mycket osäkra
 
 
200 Skåning Sklak 730 Harald Gamle Waldarsen
240 Gjolner 770 Halfdan och Gudröd Snälle (Brödet)
300 Östen 775 Ivar Vudfamne
340 Dager Östenssen 778 Weset
380 Alarie 800 Olof Frockne
500 Halfdan Branafastre 812 Osmond Olufsen
530 Ingajald Frodesen 823 Sigvard
530 Attila Skåning 830 Sigvard Ring
620 Simon Snare 830 Harald Klok
630 Sibbe Uddsen 840 Sigurd Ring
650 Hottar 860 Ragvard Jarl
670 Ostmar 880 Rolf (Gånge Rolf)
700 Walmar Hroarsen 887 Gorm (Kung över hela Danmark)
700 Haco Hamundarsen 920 Harald Gurmsen (Blåtand)
(Kung över hela Danmark)
 
 


Då många av oss i skolbänken har fått läsa och lära om de svenska kungarna i Uppsala/Ubsola, kan det kanske inte skada att lära sig något om vår egen historiska tid.

Vill du veta lite mer om vår tidiga skånska historia
kan du klicka på hängsmycket från Uppåkra.


aSFD

 

Stenkammargraven vid Manhögarna

 

Kung Hottars ”Manhögar”, som du kan läsa om ovan, är numera nästan helt utplånade, men stenarna från en ca 5000 år gammal gångrift/ stenkammargrav finns kvar. Graven var en gång för länge sen i stil med den vid Gillhög. Det enda i dag som minner om en gånggrift är formen och den sten som ligger ovanpå två andra stenar vid det som var ingång till graven.
 

d
Gångriften (t v) vid Manhögarna ligger söder om Hofterups kyrka, norr om vägen till Storegård. (Foto; Mior)

a
Stenkammargraven sedd ifrån söder.
Ingången till graven har varit närmast kameran och längre bort själva gravkammaren
. (Foto; Mior)
 
Undersökningar visar att man regelbundet återkommit till gånggrifter för kultutövande, liksom att de spelat stor roll långt in i modern tid. Gångriften vid Manhögarna ligger på en markant höjd i landskapet och är samtida med Gillhög.

Trots ett avstånd på 2,5 km finns det en fri siktlinje emellan dem. Man har helt uppenbart varit medvetna om varandra och kanske markerar gånggrifterna två bosättningar eller territorier med omgivande landskap.

Inom området vid Storegård finns ytterligare ett antal gravanläggningar som troligen anlades drygt 1000 år efter gånggriften. Det är gravhögar av den typ som brukar dateras till den äldre delen av bronsåldern, kanske 1500-1100 f Kr.

Liknande miljöer visar att det kan finnas gravar från många perioder i anslutning till högarna. Exempel från Österlen visar på återkommande begravningar under nära 4000 år. Områdena skall därmed uppfattas som gravfält där bara enstaka gravar är synliga ovan mark idag.

De flesta stora gravhögarna i Skåne ligger i ett stråk längs kusterna och är överallt monumentala landmärken. Liksom gånggrifterna kan de uppfattas som markörer av territorium, platser för förfäderskult och vittnesbörd om ett välorganiserat samhälle.
 


c
Vid Manhögarna, som nästan är helt utplånade, finns förutom dessa rester av en gångrift även andra lämningar från sten-, brons och järnåldern. (Foto; Mior)

 

Här kan du se var Kung Hottars Hög,
Manhögarna och Tiomannahögen finns:

b

TILLBAKA

 

 

 


 

 

http://www.hofterups.byastuga.se/Snapsvisor.html
http://www.royhallgard.com/Snapsvisor.html

 

http://www.royhallgard.com/Snapsvisor.html