Barsebäcks
Saltsjöbad/Sjöbobadet
och badtåget dit

Vår närmaste badplats av lite dignitet är Sjöbobadet, uppkallat efter en gård i närheten, se kartan nedan.
    Så hette badet långt innan tåget gick till Sjöbo kommun, vilket inte skedde förrän 1927.
     Numera heter badplatsen Barsebäcks badplats, hotellet Barsebäcks Badhotell och campingen Barsebäckstrand.     
     Barsebäcks Saltjöbad var hotell- och restaurangverksamheten som byggdes 1908 eftersom det var en populär badplats och det därför byggts ett litet stationshus där.

    Visste du att det en gång i tiden gick överfulla badtåg i skytteltrafik dit under sommaren?


Reklamaffisch för salta bad i Barsebäck.


Vid slutet av 1800-talet blev bad vid saltstänkta kuster högsta mode. På sommar-söndagarna fylldes tågen av badlystna av alla samhällsklasser. Sjöbobadet var hållplats på Kävlinge - Barsebäckbanan, men det gick t ex även badtåg från Malmö till Lomma och mellan Lund och Bjärred.

   Stationshus och banvaktshus var det hus som, nästan helt dolt av grönska, ligger på andra sidan vägen mittemot hotellet och numera är bostadshus.


Banvaktshuset, som fick fungera som stationshus under badsäsongen, fotograferat från landsidan. I bakgrunden ses hotellet.

asd
På kartan som visar järnvägen heter badet Sjöbo Saltsjöbad. Där syns också gården Sjöbo som gett namn åt badplatsen. Husen från skolan och norrut längs kustvägen hette Sjöbo 1, Sjöbo 2, Sjöbo 3 o s v.

På denna gamla karta verkar det vara en husklunga som heter Sjöbo.

Badtåget som stannade vid hållplats Sjöbobadet var ofta överfullt av resande som skulle ner och bada. Under Sjöbobadets storhetstid fanns det fem badbryggor, damer och herrar hade sina egna.
     Greven på Barsebäcks gods hade dessutom en egen badbrygga.
     Längst ut på stora badbryggan fanns ett kallbadhus. För att gå ut dit fick man betala avgift.


asd
Stora bryggan med kallbadhuset


Ett par foton av senare datum.
Här ser man fyra av bryggorna.


Ett mycket tidigt foto från Sjöbobadet


Ett stämningsfullt foto med den södra bryggan och stenarmen i bakgrunden

Förr sträckte sig badplatsen mycket längre söderut än idag.
Fotona tagna vid stenarmen söder om nuvarande badplatsen.
Man sade att man badade vid "vallarna" när man badade där.
Det var fin sandstrand även där ända in på 1990-talet då en
storm fyllde stranden med sten.


En bit av Stenbocks vallar till höger och på kullen längst bort byggdes
under andra världskriget det fort som ännu finns kvar.

En bit av stenarmen till vänster i förgrunden och i bakgrunden backen
med Stenbocksvallen högst upp.
Massor med badande och tält för omklädning och skugga.


 

 

 

Hotellet och restaurangen
I anslutning till hållplatsen anlades 1908 Barsebäcks Saltsjöbad där det fanns hotell, restaurang, dansbana och kiosker som var omgivna av fina planteringar.
     Hotellbyggnaden är numera omgiven av campingplatsen och är efter renovering nu både hotell och restaurang.
      Ett omtyckt nöje bland sommargäster i Barsebäckshamn för 100 år sen var att ta tåget den korta sträckan från Barsebäckshamn till nästa station vid Sjöbobadet och där äta middag på restaurangen vid Barsebäcks Saltsjöbad innan man tog tåget hem igen.
     Järnvägen fortsatte köra badgäster till havet fram till 1954.


 


Hotellet från sjösidan med restaurangen till vänster och stationshuset till höger.


Restaurangen till vänster är borta sen många år och
hotellet är numera både hotell och restaurang.

Fotot taget från sjösidan.


Foto taget med havet i bakgrunden.
Framför Hotellet fanns en vacker trädgårdsanläggning.

Restaurangbyggnaden till höger.


Hotellet mot havet


Restaurangens entré


Det var väsentigt lummigare på den tiden


Järnvägen Kävlinge - Barsebäck

I slutet av 1800- och början av 1900-talet utvecklades jordbruket i området. Dock släpade de allmänna kommunikationerna efter och greve Adolf Hamilton på Barsebäcks slott tog därför iniativet till att undersöka möjligheten till att anlägga en järnväg, allt i syfte att få ökad avsättning för sina produkter.
     Kommunikationslantmätaren i Malmö fick därför 1897 i uppdrag att kostnadsberäkna en järnväg från Barsebäckshamn till Kävlinge. Banan skulle gå över Hög, Löddeköpinge, Barsebäcks gård och sedan Barsebäckshamn.     
     I februari 1906 inleddes anläggningsarbetena för den nya järnvägslinjen och den 4 augusti 1907 öppnades banan för allmän trafik.
     1927 tog staten över banan som lades samman med Landskrona-Kävlinge-Sjöbo Järnväg.
     Namnet Sjöbobadet kom från namnet på en gård och området där badet ligger och fanns redan i slutet av 1800-talet och har alltså, som en del tror, inget att göra med att slutstationen för järnvägen var orten Sjöbo.
     Persontrafiken höll på till den 10 juni 1954 och bettransporterna upphörde efter 1955 års betkampanj.
     Banan revs upp 1956.

Vill du veta mer om järnvägen kan du läsa här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kävlinge–Barsebäcks_Järnväg

 

TILLBAKA