Hofterups kyrka

En liten romansk kyrka med engelsk kyrkoarkitektur från 1000-talets andra hälft.
    Kyrkan är en av Skandinaviens äldsta kyrkor. De äldsta delarna är byggda av skalmurar av kluvna flintstycken i jämna skift vilket är ett engelskt stildrag. Hofterups kyrka visar dessutom upp ett antal andra engelska särdrag, bl a de karaktäristiska knopparna i absidens bågdekoration, vilka generellt tolkas som 1000-tal.
    Kärnan är gjuten av kalkbruk samt småstenar. Vid hörn och runt fönster finns sandsten.
    I absid och kor finns kalkmålningar från 1100-talet som kanske är sveriges äldsta bevarade kyrkomålningar. Bilderna ser avhuggna och halva ut. De fortsätter nämligen på vinden och är således målade före det att valven slogs.
    Målningarna tros ha utförts av Finjagruppen under 1100-talet. Det är svårt att urskilja vad målningarna föreställer eftersom de en gång varit övermålade. En av dem lär föreställa Herodes när han befaller att alla gossebarn i Betlehem ska dräpas.

Kyrkan har vackra gotiska valv och i koret kan man beskåda romanska målningar.
    Altaret är förgyllt och dateras till 1597.
    Kyrkans romanska prägel, särkilt tydlig med tanke på absiden och de skulpterade detaljerna, är väl bibehållen trots förändringar under 1700- och 1800-talen då byggnaderna försågs med strävpelare och nykyrka.
    Kyrkan är byggd med långhus, smalt kor samt halvrund absid.
    Tornet byggdes 1861.
    Kyrkan är helgad åt Sankt Andreas.


Under den tid då den första delen av kyrkan byggdes var den hedniska vikingakonsten fortfarande vid liv.
    Ovanför ingången till absiden finns en relief i kritsten med en blandning av lejon och drake.
    Tusen år gammal påminner den oss om att Hofterups Kyrka är en av de äldsta i Skåne.


    I ett av valven på södersidan finns ett hål, en gång för länge sen har någon humoristisk målare velat pigga upp kyrkobesökarna genom att göra en gubbe där hålet utgör munnen. Kanske en körsångare?


1853 byggdes en korsarm i norr, i övrigt är exteriören välbevarad. Dopfunten ser gammal ut men är från 1890 och gjuten i cement.
    Den gamla foten lär stå på ett museum någonstans medan själva skålen enligt historien hamnade som fågelbad hos en bonde i trakten.

Något äldre är klockorna i tornet. Både storklockan uppe i tornet och lillklockan som står i vapenhuset. Lillklockan ersattes med en ny 1949.
    Det sägs att församlingen var så missnöjd med klangen i den gamla att de ville ha en annan. Så skedde och nu står den gamla alltså i vapenhuset.
    Klockorna fanns från början inte inne i kyrkan utan hängde bredvid i en klockstapel av trä. Klockstapeln revs 1861.Uppe i tornet finns det gamla trampverket som användes för att ringa i klockorna fortfarande kvar.
    Orgeln införskaffades 1863 och byggdes om 1912
.


TILLBAKS