THE SUNHILL ROCKERS


Från vänster: Marianne Ohlsson, Yvonne Karlsson, Anders Persson,
Roy Hallgard, Pelle Nilsson, Anette Sköld, Bo Hellberg.
Under trappan, mellen benen; Jan Ottosson.

Här
finns musik, lite historia, och fler bilder
med The Sunhill Rockers

Här
kan du se och lyssna till
The Sunhill Rockers på YouTube

 

Tillbaka