Skånska sånger

Först några snapsvisor och sen kul bordsvisor.

Hitta fler snapsvisor, vinvisor och andra kul visor på
www.royhallgard.com


HALVAN
Mel. Kors på Idas grav
Halvan ack du söde lille rare vän
ska vi nu begynna nubbannet igen?
Fast du svier, vi nock tier
och slår dej i maven ner.
Kryb nu rikti´t in ty darr kan komma fler.

SKÅNESAFT
Mel: Helan går

Skåne saft,
e´ en sydsvensk saft med sällsam kraft.
Skåne saft,
den bästa saft vi haft.
Vår livslust löses, släppes loss,
när sådan saft serveras oss.
Smaskens saft,
till lands, till lufts, till havs.

FÖNSTERTITTAREN
Mel: När månen vandrar

Den lille pågen fik en favör,

han titta in genom rudan.

Men så stod pojkvännen udanför,

han fick en smäll uppå snudan.

Han ville bara få se på tudan.

Men detta sked saj, så han ble udan.

Nu udan bröst -

en sup till tröst!

SKÅNE
Mel: Jag vill ha en egen måne
Jag vill ha en egen Skåne.

SKÅL!

 LITE TRÖST I VINTERTID
Mel: Vi har tyad vos hid...
Ingen bokskog i knopp,
inget öresundsdopp,
ingen doft utav Backafalls malva.
Ingen näktergals röst,
men vi har ju en tröst,
vi har brännevin kvar till en halva!

HEJ BONNAPAUGA
//: Hej bonnapauga ifrau bögda
imälla sunned å Hanö. ://
Nu ska vi syba, nu ska vi sjonga,
för vi ä gla''a å vi ä onga.
Hej bonnapauga ifrau bögda
imälla sunned å Hanö.

ÅVANLÄR
Åvanlär, å sulan sidder lös,
tvau par tollor, bägge udan plös,
köb sandaler å löfta dina tär,
for du sviddas minnre udan åvanlär.

SKÅNE I MIN LEVER
Mel: Stockholm i mitt hjärta
Skåne i min lever
brännvin har renat mitt blod.
OP och bäsk och genever
skänker mig kraft och mod.
Men får mig att tappa sansen
när tersen till sillen jag tar.
Men hellre än allsång på Skansen
jag lever i Skåne kvar!

VISA TILL PÄRLAN
Mel: Helan går

Kall och sval
är pärlan uti vår pokal.
Sjung en trall
för brända dryckers svall.
Fast fjärran ifrån Skånes mark
så känner sig en skåning stark,
när en "klar"
med vännerna han tar!

SKÅNSKA NATIONERNAS MADAVISA
Vi har tyad voss hid
for o eda en bid.
Vi ha aged po tåg o po tjarra,
bode farsing o jyng
en sjuhelsikes lyng
udå fina o torstia harra.

Här e folk som va med
oppå Prinsens Cafe
o som tömde sin toddi po Tua
o som sutto på Statt
så de nästan ble natt
ingan di kommo him i sin stua.

Sicka sexor det fanns
oppe hos Åge Hans
Då så fanns de näggu inga knatta!
Man fick fylle o spis
for ett hyggelet pris
o man rölla med kläm sina hatta.

Udi parken vi satt
mången vårlier natt
ti de ljusna i sta o po vånga,
o frå daggfokti gren
po gullräjn o syren
di små fulana sjong, så de ronga.

Nu e varden å le!
Ack du harreminje
va en titt har de knalt om en tia.
Men en får väl ändå
söga tänka som så,
att de duer nock ente o via.

Vassebra o va gla,
for i da ska vi ha
voss ett holians ståtelit gille!
Gamla vänner vi e,
la voss nu en gång te
som i ungdomens vår leva kille

MADAVISA
Åke Cato

Rabbemos å spegefläsk,
panntofflagröd med knudor,
fläskasvålar, grisatassar,
prinsakorv med snudor
Fittamadar, sillarumpor,
sylta med rödbedor,
äggakaga, revbensspjäll

Luad ål å rögad ål
å ål som di har halmad
Kogad ål å stegad ål
å ål i gelatin
Ålasluring, ålapudding
ål med ckokeladsås,
rutten ål å ål i kål

Hussegröd å puggavälling,
kläggefläsk med bläror
Tösaflabbar, flinerumpor,
pattagris med päror
Glyttanäsor, hunnarövar,
lummemög med hylle,
mormor Karnas hönsafjös

Sillasupen, ålasupen,
supen till sardellen
Fläskasupen, rabbesupen,
suparna till spjällen
Gåsasupen, äggasupen,
suparna till supen
å till sistt en kagesup

Spiddekaga, kransekaga,
flarn å mazariner,
sockerkaga, butterkaga
nötter å praliner
Risengröd med vispegrädde,
punsch å karameller
Sen e de ´dags för nattamad!

NY SKÅNSK MADAVISA
Mel: Elektricitetsvisan ( Nu e´ de´ sommar...)

Varenda skåning han tycker om
den redit helskånska maten
Å all den kärlek té maden som
han finner på de skånska faden
Å de´é bra för én blir so go
när én har fått nått i maven
För får én eda i lugn å ro
så blir én inte le å gnaven

Refräng:
Ja, studerumpesö å kapprockasill
Himmabagad brö å go sill i dill
Purravälling å så drickablandning till
Dé é nånting för en skåning.

Så la voss baga ett siktebrö
å brygga slånvin te hösten
La brännesnuda å sillasö
för maven bli den rätta trösten
Å Huldas tårta mé havragryn
å farmors frasiga plättar
å mormors kryddsill i é bäst i byn
Ja dé é skånemat som mättar

Refräng:
Ja, studerumpasö å kapprockasill...

Nu é dé tid té å lua ål
å baga gorån å våfflor
å fylla grydan me varkenkål
å sterga kagelongspantoffler
Nu kan vi brygga vår egen besk
för vi har malört i haven
så om vi eder för mied fläsk
så får vi inte ont i maven

Refräng:
Ja, studerumpasö å kapprockasill...

Så la voss eda vårt släbosnus
å dricka vin utå fläder
å hålla gille i skånska hus
som gille hölls av våra fäder
Så la voss dansa tess én blir svitt
å sjunga gla´a å mätta
å la voss sedan gå var te sitt
när vi blir sömneda och trätta

Refräng:
Ja, studerumpasö och kapprockasill...

DÄR DE´ VÄXER O´ DE´ GROR
Mel: Mårten Gås (Jazzigt)

Vi är nere från Skåne där den gula rapsen gror
ja´ de´ gror o´ de´ växer o´de gror
Vi har slätter så platta, men Sveriges bästa jor´,
det är därför det växer o´de gror.
Vi har hästar o´ gäss, vi har kyllingar o´ svin
o´ ett alldeles eget brännevin.
Vi är nere från Skåne där den gula rapsen gror
ja´ de´ gror o´ de´ växer o´de gror

Vi är nere från Skåne, där som bedorna gror
ja´ de´ gror o´ de´ växer o´ de´ gror.
Vi har storkar som häckar, vi har svartvita kor
o´ pärerna di´ växer o´ di´ gror.
Vi har korsvirkeshus, vi har alléer utå´ pil
o´ dialekten e´ vacker o´ stabil.
För vi är nere från Skåne, där som bedorna gror
ja´ de´ gror o´ de´ växer o´ de´ gror.

HACKA BEDOR
Sjungs ungefär som spiritual och i kanon
Tas om och om 

Vi går här på slätten, och hackar våra bedor
Vi går här på slätten, och hackar hela dan
O-oh, vi hackar våra bedor
O-oh, vi hackar hela dan

SKÅNSK PANTOFFELPRODUKT
Melodi: Skånska slott och herresäten

På himmelen vandrar sol, stjärnor och måne
Och kastar sitt ljus på en kall sexa Skåne
Som glimmar så grant på fad i lång rad
En Skåneländsk pärla som står på parad.

Så låt oss nu smaka den ljuvliga nektar
Som gjorts av pantoffler från tusentals hektar
Som läskedryck hör den till tio i topp.
Nu lyfter vi glasen och gör botten opp.

När hela systemsortimentet vi prövat
rent objektivt aktar vi icke för rov att
förkunna att Skåne som vanligt är bäst.
Mot sådant dekret höres ingen protest.

SKÅNSK SPRÅKVISA
Hasse "Kvinnaböske" Andersson

Här i Skåne är det lätt att förklara sig.
Vi har så många bra uttryck å or'.
Å när vi använder dom så hörs det så gott,
För språket vårt är grannast på vår jor'.

Klydderöv o' löjnhals, illbatting e mög.
Ålahue, fubbik, örnastötta de' e' ög.
Snortocke, bugaälling ente nått å' ha.
Traderöv, å ännaklämd e' ingenting å va'

Att va förveden min vän, de' kan va' ganska bra.
Men förtröden de', de' ska man ente va'.
En sjatte han har ente alla hönsen himma.
O' hialös e' den som alltid brugar å' stimma.

Här i Skåne är det lätt att förklara sig.
Vi har så många bra uttryck å or'.
Å när vi använder dom så hörs det så gott.
För språket vårt är grannast på vår jor'.

Klydderöv o' löjnhals, illbatting e mög.
Ålahue, fubbik, örnastötta de' e' ög.
Snortocke, bugaälling ente nått å' ha.
Traderöv, å ännaklämd e' ingenting å va.

Klydderöv o' löjnhals, illbatting e mög.
Ålahue, fubbik, örnastötta de' e' ög.
Snortocke, bugaälling ente nått å' ha.
Traderöv, å ännaklämd e' ingenting å va.
Nä, traderöv, å ännaklämd e' ingenting å va!

 

SÅNG FÖR SKÅNSKT BRÖLLOP:

KAN DU BAGA ÄGGAKAGA
M - Kan du, kan du baka äggakaka?
K - Jajamensan kan jag så.
- Då kan du väl bli min äkta maka?
- Jajamensan kan jag så.
- Men kan du, kan du koga rabbemosen?
- Jajamensan kan jag så.
- Kan du, kan du tåla fläskaosen?
- Jajamensan kan jag så.

- Ja, då e du precis, den gräbban jag vill ha,
det är lika gott vi går till prästen.
- Så att vi då kan, bli jytta fort o bra.
Sedan så kan vi säkert klara resten.

- Kan du, kan du hjälpa mej på ängen?
- Jajamensan kan jag så.
- Då kan vi snart bädda äkta sängen.
- Jajajajamensan.
- Jajajajamensan.
- Jajajajamensan kan vi så.

K - Kan du, kan du plöja, så o´skörda?
M - Jajamensan kan jag så.
- Kan du, kan du raga dej var lörda?
- Jajamensan kan jag så.
- Kan du sköta stallet, lagårn, stian?
- Jajamensan kan jag så.
­ Men kan du hålla fingrarna från pian
- Jajamensan kan jag så.

- O´då e du den pågen jag vill ha,
då tar vi ut lysning medesamma.
Jag ska dej min vän
till äkta make ta!

M - Javisst min egen ljuva hjärteflamma
- Kan du, kan du stanna i min närhed?
K - Jajamensan kan jag så.
- Kan du kyssa mig?
- Var då?
- Bag gäred
Båda - Jajajajamensan.
         - Jajajajamensan.
         - Jajajajamensan kan jag så.

Sylva Åkesson & Harry Persson i filmen "Skåningar" 1944
.
Finns på YouTube där du också kan höra melodin

 

VI KLARAR OSS NOG ÄNDÅ
Jag vill sjunga en visa i klaraste dur
ty den handlar om Skåne och slätter och djur.
Kan hända den retar en del men i så fall är det deras eget fel.
Det har talats så mycket om dynga och lort
men betänk vilken oerhörd nytta den gjort.
Så låt dom bara gå på vi klarar oss nog ändå,
Ja låt dom bara gå på vi klarar oss nog ändå

Kanske språket vi talar ej klingar så väl
men det förbliver en del av vår själ.
Kan hända det retar en del men i så fall är det deras eget fel.
Uti självaste riksdagen på skånska dom slåss,
för de flesta utav dom har kommit från oss.
Så låt dom bara gå på vi klarar oss nog ändå,

Utav våra produkter de smörjer sitt krås
och de är ifrån oss som dom fått Mårten Gås.
Kan hända det retar en del men i så fall är det deras eget fel.
Det har klagats på bostaden på våra svin
men när julskinkan kommer jo då är den fin.
Så låt dom bara gå på vi klarar oss nog ändå,
Ja låt dom bara gå på vi klarar oss nog ändå.

Hela landet får njuta av vår akvavit.
Sockerbetan har lärt dom att dricka på bit.
Kan hända det retar en del men i så fall är det deras eget fel.
Våran sandstrand den är både bländvit och fin
och så har vi ju vår lilla vida kanin.
Så låt dom bara gå på vi klarar oss nog ändå,
Ja låt dom bara gå på vi klarar oss nog ändå.

Selma Lagerlöv som är en fin gammal dam
med Nils Holgersson gjorde för Skåne reklam.
Kan hända det retar en del men i så fall är det deras eget fel.
Tänk sån nytta som storken från Skåne har gjort,
men det hindrar ju inte att folk pratar lort.
Men låt dem bara gå på vi klarar oss nog ändå.

BONNAGILLED
Melodi: Apladalen i Värnamo

På bored står där en spedekaga
å mad så borbenen bårjar knaga
i hela huset där e en os
å sylta, brunkål å rabbemos.

I bårjan snackar di mäst om väred
te di får smort litta på mongläred.
Te fåsste sypen di tar nåd salt
sin går de nör både varmt å kallt.

Jins Pärsen brebent går ront på gåled
mä högra tommen i västahåled
han snackar höjt om sin fine går
å rögar skarpt når han tar en tår.

Ve väggen kvingorna lyss så tössta
me sina stickor å garnanösta.
I kammaren spelar nånna knack
å slår i bored så de sir smack.

Nu kommer Karl å tar opp fiolen
han rättar litta på pingastolen
å löfter foden, sin tar han fatt
mä fåsste vals å en paddekatt.

Å vanned ryger i toddiglasen
di torrer pannan mä snydelasen.
Nu kommer klämmen, en skånsk kadrilj,
då får di para si hårr di vill.

Jins Pärsens slips sidder bag i nacken
å mitt fårr ännen där släpper fracken
den vänstra böjsan har kröbed opp
å hängt se fast på hans pjäxestropp.

Di grinar opp se kring alla boren
som goa barn å den skånske joren
så hållt di gille, ja la me se
ja tror de va nittanhondratre.

NU HAR VI SATT VOSS
Mel: Lilli Marlene
Nu så har vi satt voss ti itt dukat bor
här e möen dricka,
å här e möed for.
Sällskabed verkar rikted bra,
å lorrdan e en harrli da.
Nu slutade vars itt
Nu slutade vars itt.

Alla glor på bored, forr darr står nån glas.
Var å en han ved jo,
hont helan den ska tas.
Yppna på mongen å gava litt,
å hotta ing en akvavitt.
Nu slutade vars två
Nu slutade vars två

Sypen rant i maven me en hondans fart.
Men farten va nock dålli,
de to jo jämt en kvart.
Nöre han ble, å tur va de.
Forr sillen han ska simma me.
Nu slutade vars tre
Nu slutade vars tre.

Titta nu på glasen som fulla e .
Har du glömt bort smagen,
så ta en skvätt min vän.
De smagar så gott, en liden tår.
Å gla bIer den som sypen får.
Vars fira va väl bra.
Det tycker jagu ja.

Kyllingsteg e doning for en skånepåg.
Möen mad vi eder,
ja de e ingen båg.
Kråsed vi smörr i lunnan ro,
en bid per man ej lant forrslo.
Vars fem den ble om mad.
Som jorr var mänska gla.

Ätter hoedrätten sa bler de rätt på nytt.
Fram me nya varktöj,
sa ska harr ble nåd skytt.
Tänk om en gräbbas kössetöj.
Som våran med e go o gröj.
Vars sex sin änne nåd.
Å vi vår mad har fåd.

Madastriven nu vi skyller med litt vin.
Var å en mår bra,
ja de syns på våra grin.
Maden va go, å fylled vått.
Ej bättår mås på kongens slott.
Forr nu va visan slut.
Vars sju de ble, salut.

GILLESVISA
Mel: Man får inte ha för stora pretentioner
Här har blitt en storer flock
har ni nånsin sitt sån skock
di har komrned hid me fästemör å frua
Å när di sidder här
lyser di me sina klär
som kulörta juleljus udi en stua.

Saja va man vill min sjant,
men fruntimmer de e grant
å den rätta piffen på itt gille sätter
bland voss gubbar hela ran
lignar dom en tulipan
å dom millar opp sej både titt å tätter

Här e torrt å här e vått
här e starkt å här e gott
så man kan ju få precis va som behagas
Rolit e de minsann
när vi hurrar som en man.
Vi ska hålla po tills de borgar dagas.

När vi edit har vår mad
ska vi skaba oss ett tag,
då så ska vi allihopa opp å hoppa
Sen ti sist när de e slud
ramlar vi om dörren ud,
osså him i sängen sent vi alla troppa.

OLYCKELI KARLEG (Olycklig kärlek)
Ajö, du falska flicka, ajö, nu vill jag dö.
Du har bedraged mej, dä ska du veta.
Ajö mä kor å svin, ajö mä mor Krestin,
ajö mä Amelia Margareta.

Du lova komma te mej, men gick te grannens Per
å kösste kräged mitt på bara monnen
Nu vill jag skjuta mej, sin ska jag hänga mej
å sin så ska jag sänka mej i broenen

Ajö mä jorens lycka, ajö mä Ljunglövs snus,
ajö mä er, alla falska flickor
ajö mä ovänskap, ajö mä min fylleknap,
jag är så arg, så fanimej jag sprickor

Jag ga na röa byxor, å blåa lamansliv
å papiljotter te å ha i håred,
en hatt må parlor i, å så ett fottgrafi
å mej å tjuren udi bjornbärssnåred

Nar jag bler dö å blekor, då kan du ångra dig,
då kan du gå te Per å slaska tryne
Min döa kropp ska gå te dej å hälsa på
Kal August ska ni nock få se i syne

Så laddar jag min bössa mä många honnra skott,
för nu så ska då fasen i mej smälla
Ajö mä höns å svin, ajö mä mor Krestin
å sin så kan ni gå omkring å gnälla

Så trycker jag på hanen, å så på honan mä
Ajö mä dig, du falska Amelia,
men skottet dä sa klick, å jag, jag leva fick,
så nu går jag te Jönssens lagårspia.

 

DEN BÄSTA PLÄTT PÅ JOREN
Mel.: Skånsk beväringsvisa (Flickornas största nöje)

Den bästa plätt på joren,
ja de e Skånelann.
Där ha vi méen mad må ni tro,
ja mad som e bå redi å go,
ja méen mad å goer mad
å därti madaro.

För gåsabröst å revelsben
å ärter, fläsk å kål
å välling å panntofflegröd
å röagröd å risenagröd,
som doppas udi bara flöd.
ja där e ingen nö.

A bonaost å sejtat brö
ä fitt å korv å smör
ä pannekaga, sviskonasöv
å äggamad å melagröd
å sill som stegter e på glör:
Ja där e ingen nö.

Å där finns feda skåninga
å tringa gröbbor me.
Å vill ni alla nu som ja,
så skriger vi ett redit hurra
för Skånelann i denna da
å robar rektit bra!
Hurra! Hurra! Hurra

KALLE PÅ SPÅNGEN
Text och musik: Lasse Dahlqvist

Var sover man bäst och var äter man bäst?
Hos Kalle Kalle Kalle Kalle på Spången
och var blir ett bröllop en strålande fest
Hos Kalle Kalle Kalle Kalle på Spången
Jag kännt denne man sen vi föddes som barn
Hans känsla för mej är det bästa hos karln
Var sprattlar man säkrast i kärlekens garn?
Hos Kalle
vilken Kalle?
Jo Kalle
vilken Kalle?
Hos Kalle Kalle Kalle Kalle på Spången.

Jag ofta har sagt till min älskade vän
Till Kalle Kalle Kalle Kalle på Spången
Du blir nog ett offer för käderleken
Du Kalle Kalle Kalle Kalle på Spången
Han skrattade ut mig och tog det för drift
men synden sig straffar och så blev han gift
Den handlar om mej denna sorgliga skrift
Och Kalle
vilken Kalle?
Jo Kalle
vilken Kalle?
Om Kalle Kalle Kalle Kalle på spången.

En skåning du säger är dryg men rejäl
Som Kalle Kalle Kalle Kalle på Spången
Så skåning det är jag till kropp och till själ
Sa' Kalle Kalle Kalle Kalle på Spången
Men skåningen reder sig gott som man ser
fast lapparna oftast på honom ser ner
Det visar Per Albin och Bramstorp med fler
Och Kalle
vilken Kalle?
Jo Kalle
vilken Kalle?
Jo Kalle Kalle Kalle Kalle på Spången.

EN LIDEN VID KANIN
Vilken färg har skånepoesin,
när den besjunger den kära skåneby
Jo se den é ren och vid,
som en Arlöv sockerbid,
o så vid som Eslövs salubrin.
Våran sandstrand den é vid och fin,
vi har stora stora vida svin.
Själva slätten år ju vid
och se där tittar did,
en liden liden vid kanin

Vi har egna skånska senapskorn,
och vi har vårt eget Ljungbyhorn,
Vidare så har vi oss,
egen prima skånsk kalops,
och stora kor med buffelhorn.
Vi har eget skånebrännevin,
kvalitén den é så jäkla fin,
så man kan bli så sne,
så man överallt kan se,
en liden liden vid kanin.

Och vi har vårt eget tänkesätt,
och vi tänker både titt och tätt.
Men se måtta ska de va,
de kan aldrig vara bra,
att tänka när som man é mätt.
Fast vi har vårt lugna temprament,
har vi rekord uti folkökningsprocent.
Vi förökar världen vi,
fast vi inte ligger i,
som en liden liden vid kanin.

Alla skånetöser dom é bra,
de é nått och ta i tycker já,
helst en lantlig liten ros,
som é rar som äpplamos,
och ej som dom i Malmö stá,
jag var där och träffa syster min,
hon é gift och har egen symaskin.
Och hon seglar fram så fin,
i en päls av Hermelin,
som var gjord av en liden vid kanin.

GO´ ER GÅS!
Melodi: Kovan kommer....

Örnen är en stolt natur,
stolt natur, stolt natur!
Kung för alla luftens djur,
luftens djur, luftens djur!
Gåsen håller sig på jorden,
men den är en kung på borden.
Ja, den är ju bäst förstås;
go´er Gås med sås och krås!

Mås och falk och vråk och hök,
vråk och hök, vråk och hök!
hedras ej i något kök,
något kök, något kök!
Men när gås i grytan fräser,
köksans barm av stolthet jäser!
Och av henne det för´slås;
go´er Gås med sås och krås!

Näktergalen på sitt sätt,
på sitt sätt, på sitt sätt.
Gör en glad men inte mätt,
inte mätt, inte mätt.
Trots sin sångargåvas brister
har gås båd’ kött och ister.
Smaken den kan inte slås:
go´er Gås med sås och krås!

Duvan kuttrar vek och öm,
vek och öm, vek och öm!
Om sin ljuva kärleksdröm,
kärleksdröm, kärleksdröm!
Gåsen saknar de behagen
men hon har behag för magen.
Läckrast är som det påstås;
go´er Gås med sås och krås!

Ugglan sitter vis på kvist,
vis på kvist, vis på kvist!
Som en dyster pessimist,
pessimist, pessimist!
Gåsen smällfet utav ister,
passar bäst bland optimister.
Delikat det är gu´nås;
go´er Gås med sås och krås!

Hur man firar gåsens fest,
gåsens fest, gåsens fest!
lärde vi av Mårten präst,
Mårten präst, Mårten präst!
Mårten var en man av ära,
därför följer vi hans lära.
Nu serveras och begås;
go´er Gås med sås och krås!

GÅSAVISA
Melodi: Du skåning, du skåning

En skauning, en skauning
en gång om åred eder gaus
å han väcker ej förvåning
om han sier: ”Här ska maus!”
I vaurt hela skånska lann,
finns där ing en ful så grann,
å sau fed, gunås,
som vår skånska gaus,
den som simmar fram pau vann!

Opplänning, smaulänning,
stockholmare och nårra te,
ni ska alla fau en känning,
å va vi i Skaune vill,
nårr vi udan jäkt och flaus
drar ihop te Maurten Gaus!
Gaus på stora fad,
de e redi mad,
å de bler sau goer saus!

Å laured, ja laured
de e de bästa en kan fau,
men de e ente allti en faur ed,
fårr där e ju bara tvau!
Men de finnes ju gunås
möed mera pau en gaus!
Du faur ha din lyst
te itt gausabryst
å te all den goa saus!

Om brysted å lauren
e slud, dau tror ja maj fårrstau
ad du lär de nock me auren
man kan eda gaus ändau!
Prästanäsan, den där bag,
har en varklitt goer smag!
Efter den man traur
båd i bonnagaur
å i grevlia gemag!

Sau nu, kära vänner,
nårr de på bored vankas gaus
Ja,ja hoppas alla känner
ad nu smårrjårr vi vaurt kraus!
Snart är vinter, ock, ock, ock
Plocka fram din vinterrock!
Men me tjarrlek, gaus å gausaflott
ja, dau klarar vi den nock!

MÅRTEN GÅS
melodi: Litegrann från ovan

Ja e en gås, som går nånstans i Skåne
o väntar på att mårten de ska bli.
Ja vandrar under Skånes gula måne,
o tänker att snart e min tid förbi.
O när ja går så där o smått funderar
ja gripes stundom av melankoli,
för de e min liv o kniv
ganska sorglit perspektiv
när en gås ser fram mod mårten uti Skåne.

Ja blir så rädd så att ja börjar skaka
om blott ja tänker på va som ska ske.
En skåning har ju gröd o äggakaka,
ack om han ville nöja sej me de!
Ja, frångå nu de gamla traditioner
att de till mårten jämt ska vara gås.
Slakta gärna ni ett svin
eller också en kanin,
men låt gåsen gå ännu en tid i Skåne.

Ja har sett vilda gäss i skyn sej svinga
o längtat då jag sett en sådan flock.
Till flykt har ja då utbrett mina vinga,
men ack, tyvärr - ja e för tung o tjock,
o ja har ramlat ner igen på jorden
bland gässlingar o ankor o bland höns.
Då har gåsapågen Jöns
grinat o sagt: Gåsalöns,
du begriper väl att du ska va i Skåne!

Ibland så går ja o så smått funderar
om inte ja har börjat bli för tjock.
En sådan korpulens liksom generar
o blir till glädje bara för en kock.
Ja tänkt ibland: Nu får ja börja banta
men de må ja då säja e ej lätt.
När man går på Söderslätt
e de svårt att ej bli mätt
när man e en gås - o därtill född i Skåne.

Nu nalkas snart den dan då ja får sluta
mitt hederlia liv som skånsker gås.
O mången skåning ska mej sedan njuta
tillsammans me panntofflor o me sås.
När då Jöns Olsson sitter i sin stuga
o gnavar på mitt goa gåsakrås
e ja ganska säker på
att hans or ska falla så:
En sån gås te som den här finns ej i Skåne!

DET VAR EN LÖRDAGSAFTON
Trad arr: Östen Warnerbring - Georg Riedel
Det var en lördagsafton på våren fyrtiofem,
jag hade vart i Limhamn och hälsat på en vän,
Jag cyklade längs stranden och kom till Ribbersborg,
och sundet låg så kallt och svart som om det hade sorg.

Då såg jag plötsligt ljuset,
det kom från Köbenhavn
det skimra som ett pärlband
längs hela sundets rand.
Jag kunde inte minnas
att jag nånsin sett det förr
För mig var den danska sidan
en stängd och sluten dörr.

Och ut på Limhamnsfältet
det strömmade en flod
av människor som sluppit
en värld i krig och blod
Och någon tog en eka
och började att ro.
Ja - det verkade rätt långsökt då,
med tanken den var god.

Sen fortsatte jag hemåt
bland jubel och bland skir,
champagnekorkar smällde
och stämningen var fin.
Men det jag minns var ljuset
just när jag cykla hem
som tändes denna femte maj

på våren fyrtiofem.


JA E EN LIDEN PÅG FRÅ SKÅNE
I mitt rike, där jag bor, finns ingen konung
men det flödar utav mjölk och honung
på vår går där bor en stork, och mor hon såg
en dä ä nog sant, för lite efteråt kom pågen.

Refr. :
Dä kom en liden påg frå Skåne
så trinn och runn som Skånes måne
den som lyser stor och grann och gul som smör
inte syns det väl på dräkten
men det hörs på dialekten
att ja ä en liden påg ifrån Skanör
Alla ved ja heder Ola
och jag skiner liksom sola
för ja ä så go och gla
och ja sjunger sista trallen
där ja går på pilevallen
me min gåsaflock i ra
Skånska manna finns kanhända
men de tre, som mest ä kända
ä Nils Holgersson och Bombi Bitt och ja.

Och när skymningen sig över slätten sänker
ja, då sidder vi ju där och tänker
och varenda da när vi har eded midda,
ja, då ä de minsann skönt o bara sidda.

Refr. :
Ja ä en liden påg från Skåne
ja ä född i Skånes måne
och där går ja gla och kör min rullebör
de kanhända syns på märren
och de kanske hörs på ärren
att ja ä en liden påg ifrån Skanör.
Mor hon tycker ja ä räli,
men då kan de nog va skäl i
att ni frågar någon ann
fråga bara Jönssons Ebba
de ä min egen lilla gräbba
å hon tycker ja ä grann.
Skånska påga ä de gott om
men se såna ä de smått om
som Nils Holgersson och Bombi Bitt o ja.

NÄR EN FLICKA TALAR SKÅNSKA
Jag faller lätt som en plätt, för en Malmö flickas sätt
o en tös från Helsingborg e go o drömma om
Ystadstösernas uttal e det grannaste jag vet
när dom talar så kan jag sitta o lyssna i all oändlighet

När en flicka talar skånska, ett språk som jag förstår
då känns det lite extra hur mitt hjärta slår
Stockholmskan e vacker, Göteborgskan har sin charm
men när en flicka talar skånska
e de nåt som gör mig så varm.

Jag drog en spader madam, o hon kom från Simrishamn
men en hjärter dam från Lund hon har förtrollat mig.
Flickorna ifrån Klippan har nåt tydligt mjukt o lent
och Kristianstadtösernas snack de e så klingande o rent

När en flicka talar skånska, ett språk som jag förstår
då känns det lite extra hur mitt hjärta slår
Stockholmskan e…

 

DE E LIA BRA Å SI SOM DE E!
Ja, Skåne e itt harrlitt lann,
harrlitt lann, harrlitt lann!
Å skåninga itt folk som kan
Tjo, faderullan lej!

Här ser ni manna
skånska manna de ser ni väl!
feda å granna
å riga min liv ä min själ!

Ja, Skåne e itt harrlitt lann,
harrlitt lann, harrlitt lann!
Å skåninga itt folk som kan
Tjo, faderullan lej!

Å vi har pänga
möen mad å go mad å granna ög
pior å dränga
å bag hused en bonkemed mög!

Ja, Skåne e itt harlitt lann,
harrlitt lann, harrlitt lann!
Å skåninga itt folk som kan
Tjo, faderullan lej!

Å våra myller
de maler, di går me sin jämna lonk
å våra hyllor
e fulla me fin fillebonk!

Ja, Skåne e itt harrlitt lann
harrlitt lann, harrlitt lann!
Å skåninga itt folk som kan
Tjo, faderullan lej!

Vi har den bästa
delen utav vårt långa lann
å kan de mesta
å ved va vi vill å vi kan!

Ja, Skåne e itt harrlit lann
harrlitt lann, harrlitt lann!
Å skåninga itt folk som kan
Tjo, faderullan lej!

SKÅNSK KÄRLEKSVISA
Skillingtryck från 1860-talet.

Ja, Karna hon e min för de ja tycker om na
hon e så snäll mod mej, men arger emod somma.
Hon har en mong så stor o rö som kössebär,
o när ja kösser na så sir de smack så här.

O yen har hon to så gruveligen fina
di kunna glo så stort o som to talgljus skina.
Uppå sin vide hals en djädrans kluns hon bär
o som ett hjärta gjort - å silver visst den är.

På kistebonn hon har to dyner o en puda
o så en blommed dug o så en liden gryda,
o så en psalmebog, den ja har skreved på
den dan hon skulle fram på körkegåled stå.

O ja en klocka har me dobbela boetter
den byter ja ej bort - me den ja går o sprätter.
En fyradaler visst i urnöjelen där är
o ingen dräng i byn en sådan prydnad bär.

O om nu Karna vill blott hålla sig beskedlig
så tar ja lysning ud, o de bler te mikeli.
O sen vi leva skall i nökterhet o lust
i alla våra dar te livets sista pust.

 

NÄR GÄSSEN ÅTERVÄNDER
Lasse Stefanz
Dom tog ett extra varv över stan
och vinkade farväl.
Medan nordan blåste helt kallt
sin höstfanfar.
Det känns som det var för längesen nu
nog har vintern varit lång
men nu kan det väl inte dröja så många da´r.

Åh, när gässen återvänder
över Skånes vita stränder.
Mellan Simrishamn och Skanör och Falsterbo.
När gässen återvänder
hem tillbaks från fjärran länder.
Då är våren vår och här ar gott att bo.

Jag vakna´upp tidigt utav solens sken
och en morgonpigg koltrasts sång.
Åh, det kändes som detta
kanske kunde vara da´n.
Så jag smög mig ur sängen
och ut ur vårt hus.
Bara hunden märkte nå´t
och nu står vi här nere
vid havet jycken och jag…

Just när gässen återvänder
över Skånes vita stränder.
Mellan Simrishamn och Skanör och Falsterbo.
När gässen återvänder
hem tillbkas från fjärran länder.
Då är våren vår och här är gott att bo.
Då är våren vår och här är gott att bo.

 

 

 

Bra och kul länkar:

Festfixare:
www.sinnenasteater.com

Musik:
www.fairfield.nu
www.jazzmen.se

www.froknarnachic.se
www.lindaus.se
www.impuls-band.se
www.ffb60m.se
www.bakedbeansjazz.dk

Annat:
www.brollopstorget.se
www.piraten.se/roliga.htm

Skåne, konst, Kävlinge,
friluftsliv mm:

www.kavlinge.se
www.mior.se
www.royhallgard.com
www.bonton.se

 

 

Tillbaka till Visor

Till förstasidan

 

 

 

  Best Free Hit Counters
Clothing Maternity
Clothing Maternity 

 

..