Barsebäcks
Saltsjöbad/Sjöbobadet
och badtåget dit

Vår närmaste badplats av lite dignitet är Sjöbobadet, uppkallat efter en gård i närheten, se kartan nedan.
Senare fick badet även namnet Barsebäcks Saltjöbad efter hotell- och restaurangverksamheten där.
Visste du att det en gång i tiden gick överfulla badtåg i skytteltrafik dit under sommaren?


Reklamaffisch för salta bad i Barsebäck.


Vid slutet av 1800-talet blev bad vid saltstänkta kuster högsta mode. På sommar-söndagarna fylldes tågen av badlystna av alla samhällsklasser. Sjöbobadet var hållplats på Kävlinge - Barsebäckbanan, men det gick t ex även badtåg från Malmö till Lomma och mellan Lund och Bjärred.

Stationshus och banvaktshus var det hus som ligger på andra sidan vägen och numera är bostadshus.


Banvaktshuset, som fick fungera som stationshus under badsäsongen, fotograferat från landsidan. I bakgrunden ses hotellet.

asd
På kartan som visar järnvägen heter badet Sjöbo Saltsjöbad.

Badtåget som stannade vid hållplats Sjöbobadet var ofta överfullt av resande som skulle ner och bada. Under Sjöbobadets storhetstid fanns det fem badbryggor, damer och herrar hade sina egna. Greven på Barsebäcks gods hade dessutom en egen badbrygga. Längst ut på stora badbryggan fanns ett kallbadhus. För att gå ut dit fick man betala avgift.

asd
Stora bryggan med kallbadhuset


Ett foto av senare datum.
Här ser man fyra av bryggorna.


 

 

 

I anslutning till hållplatsen anlades 1908 Barsebäcks Saltsjöbad där det fanns hotell, restaurang, dansbana och kiosker som var omgivna av fina planteringar. Hotellbyggnaden är nu omgiven av campingplatsen och är nu restaurang som av någon anledning bara är öppen på vinterhalvåret. Järnvägen fortsatte köra badgäster till havet fram till 1954.

 


Hotellet från sjösidan med restaurangen till vänster och stationshuset till höger.


Restaurangen till vänster är borta sen många år och hotellet är numera restaurang
Fotot taget från sjösidan.


Foto taget med havet i bakgrunden.
Framför Hotellet fanns en vacker trädgårdsanläggning.

Restaurangbyggnaden till höger.


Restaurangens entréFotot taget från havet upp mot restaurangen


På den tiden sträckte sig badplatsen mycket längre söderut än idag.
Fotot taget vid stenarmen söder om nuvarande badplatsen.
En bit av Stenbocks vallar till höger och på kullen längst bort byggdes
under andra världskriget det fort som ännu finns kvar.


En bit av stenarmen till vänster i förgrunden och Stenbocks vallar i bakgrunden.
Massor med badande och tält för omklädning och skugga.

 

Järnvägen Kävlinge - Barsebäck
I slutet av 1800- och början av 1900-talet utvecklades jordbruket i området. Dock släpade de allmänna kommunikationerna efter och greve Adolf Hamilton på Barsebäcks slott tog därför iniativet till att undersöka möjligheten till att anlägga en järnväg, allt i syfte att få ökad avsättning för sina produkter.
Kommunikationslantmätaren i Malmö fick därför 1897 i uppdrag att kostnadsberäkna en järnväg från Barsebäckshamn till Kävlinge. Banan skulle gå över Hög, Löddeköpinge, Barsebäcks gård och sedan Barsebäcks hamn. I februari 1906 inleddes anläggningsarbetena för den nya järnvägslinjen och den 4 augusti 1907 öppnades banan för allmän trafik.
Persontrafiken höll på till den 10 juni 1954 och bettransporterna upphörde efter 1955 års betkampanj. Banan revs upp 1956.

 

TILLBAKA