Har Hofterup fått sitt namn från
Hottar - Skånekungen eller från Hortes Torp?
Eller är det samma sak?

Därom kan man tvista.
Massor av byar i Sverige har fått sitt namn efter någon person som en gång bosatt sig på platsen.
Enligt gamla sägner bodde på 600-talet en skånsk kung vid namn Hottar på en gård vid nuvarande Hofterup. Är det efter honom byn fått sitt namn?
En av de gamla gravhögarna vid Gamlegård heter kung Hottars hög.
Och många äldre människor kallade Hofterup för Hottarp långt in på 1900-talet.
(På annan sida kan du få veta mer om Kung Hottar och olika fornminnen)Men...
På gamla kartor skrivs Hofterup på olika sätt. De flesta ortnamsforskare tror att det är bildat av mansnamnet Horthe (Horto, Horta) samt thorp som betyder nybygge.

Hofterup har skrivits på många olika sätt genom århundradena. Kanske hade olika människor lite olika uttal av namnet och därför skrevs det också olika.

Här är några nedslag i historieskrivningen av namnet. Det äldsta från 1123.

Horto Thorp
Hortethorp

Horthathorp
Hofterup

Hartorppe
Hoterup

Houterup
Hoffterup

Hoffterup
Hoftarp

Hottarp
Hofterup

1123
1134

1358
1358

1503
1569

1616
1657

1754
1784

1831
1881

Förr hade ortnamn ofta annat uttal av allmogen

Här är exempel ur
" Svenskt dialektlexikon: ordbok öfver svenska allmogespråket":
Där kan du se hur Hofterup och några andra orter fått annan ändelse i folkmun.
"..... ändelser i åtskilliga skånska ortnamn, t ex Hofterup (Hottarp), Bollerup (Bollarp). Krapperup (Krapparp).
I danska ortnam förekomma ofta ändelserna trup, rup"

Men, som sagt, Hofterup har skrivits på många olika sätt.
Därför kan man ju också undra om inte Horthe med tiden förvanskats så att Hottar är samma namn och person?
Kanske hette han egentligen en gång långt tillbaks i tiden Kung Horthe?
Lite slarvig uttalat kan kanske Horte uppfattas som Hotte eller Hotta.
Men detta är ren lekfull spekulation.

 

TILLBAKA

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hofterups.byastuga.se/Snapsvisor.html
http://www.royhallgard.com/Snapsvisor.html

 

http://www.royhallgard.com/Snapsvisor.html