Gamla foto från Hofterup
tagna under första hälften av 1900-talet.

 

 

 

 

TILLBAKA

 

 


.